Home > 유사랑외과 > 온라인상담
제목 RE:세침검사, 코어검사 성명: 관리자 조회: 2668 2010-12-30
   
내용 -------------원장 쓴글 --------------------------


:
:질문 감사합니다.
:유방 종양에 조직검사 필요시 코어 조직검사를 시행하며, 필요시 맘모톰 검사를 시행 합니다.
:본원에서는 유방 세침 검사 (일명 세포검사)는 시행치 않습니다
:세침 검사에 양성이었으나 최종 결과가 악성으로 판명 날 수는 있습니다. 확율은 잘 모릅니다.:
   
   
 
 
 
 
[로그인]   전체글 :640 오늘 글 :0
번호 형식 제 목 작성자 작성일  조회
 
640     RE:문의드려요   원장   2011-01-27   12098
 
 
639  임신 22주인데 유두에서 피가 나네요..   전미정   2011-01-11   11873
 
 
638     RE:임신 22주인데 유두에서 피가 나네요..   원장   2011-01-14   12024
 
 
637  맘모톱수술후   애엄마   2011-01-05   3
 
 
636     RE:맘모톱수술후   원장   2011-01-05   8115
 
 
635  세침검사, 코어검사   궁금한   2010-12-28   2
 
 
634  세침검사, 코어검사   궁금한   2010-12-28   3
 
 
633     RE:세침검사, 코어검사   원장   2010-12-30   2830
 
 
632       RE:세침검사, 코어검사   관리자   2010-12-30   2669
 
 
631  제가 이마에 혹이2개가 낳는데 수술안하고치료할수있을까요?   송대관   2010-12-21   3
 
 
630     RE:제가 이마에 혹이2개가 낳는데 수술안하고치료할수있을까요?   원장   2010-12-24   2898
 
 
629  원장님 전.   은하수   2010-11-10   4
 
 
628  가슴통증   은   2010-10-19   1
 
 
627     RE:가슴통증   원장   2010-10-20   3062
 
 
626  갑상선   gus   2010-09-25   3
 
 
625     RE:갑상선   원장   2010-09-27   2947
 
 
624  문의 드립니다.   박가원   2010-09-01   3122
 
 
623     RE:문의 드립니다.   원장   2010-09-01   3034
 
 
622  맘모톰시술문의   eb   2010-07-20   5
 
 
621     RE:맘모톰시술문의   원장   2010-07-20   3563
 
 
 
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [다음10개]
 
  
   
 
 
관리자로그인
  의료진소개 | 진료내용안내 | 자주묻는질문FAQ | News & Notce | 온라인상담